Rycina z dzieła wydanego w 1597 roku w Krakowie w drukarnii Jakuba Siebeneychera.