Książka wydana w 1853 roku w Wilnie przez T. Glücksberga.