Krystyn Ostrowski "Dwa przekleństwa: Murawiew II, Aleksander II" (strona tytułowa)