Krystyn Ostrowski "Złote gody czyli Unia Lubelska: hymn dziejowy (1569)" (strona tytułowa)