Pocztówka wydana w Łucku w latach 1932-1939. 

(Królowa Bona otrzymała od męża Zygmunta I Starego starostwo krzemienieckie w 1536 roku i z jej inicjatywy dokonano przebudowy tamtejszego zamku na renesansowy i wzmocniono umocnienia.)