Pocztówka z lat 1907-1915 wydana w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.