Pocztówka wydana w latch 1932-1939 przez Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze w Łucku.