Krzysztof Celestyn Mrongowiusz "Zabawki pożyteczne czyli książka elementarna dla uczących się polskiego lub niemieckiego ięzyka z słownikiem i krotką grammatyką podług ustaw sławnego Adelunga" (strona tytułowa)