Fotografia Jerzego Troszczyńskiego z zasobów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.