Fotografia Romana Sumika ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualengo