Litografia z 1846 roku wydana w Warszawie przez Juliusza Volmara Flecka.