Strona tytułowa broszury wydanej w Warszawie w 1902 roku przez Redakcyę "Przeglądu Katolickiego".