Ilustracja opublikowana w 1843 roku w "Przyjaciel Ludu, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości" R. 10, nr 6, s. 41, udostępniona przez Biliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.