Portret opublikowany w książce Z.S. Felińskiego "Trzej wieszczowie nasi wobec kościoła", wydanej w 1916 roku w Krakowie przez W.L. Anczyca.