Miniatura z 1807 roku wykonana przez Charlesa d`Auvigny (1760-1830).  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.