Miniatura z "Codex Manesse", zwanego też "Wielkim śpiewnikiem heidelberskim", zbioru średniowiecznej poezji niemieckiej,  spisanego i bogato ilustrowanego w latach 1305-1340. Dzieło znajduje znajduje się w bibliotece Uniwersytetu Ruprechta-Karola w Heidelbergu.

Źródło kopii cyfrowej: