Miedzioryt Johanna Christopha Sysanga sprzed 1758 roku.