Modlitewnik Marcina Dunina wydany w Pozaniu w 1857 roku przez Antoniego Poplińskiego.