Zakończenie kursu w lokalu Rady. Siedzą od lewej.: J. Stryjeński, kierownik kursu dyr. Wiktor Drymmer, prezes dr Bronisław Hełczyński, dyr. Karol Makuch (siedzi 4. z lewej), dyr. Stefan Lenartowicz (siedzi 5. z lewej).