Kursy rolnicze w Nałęczowie - grupa wykładowców i działaczy rolniczych oraz uczestników kursu (1908 r.)  Arkadiusz Puławski stoi pierwszy z lewej.