Zdjęcie Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Fototeki FINA.