Fotografia opublikowana w 1913 roku w piśmie „Wieś i Dwór”, z. 4, s. 15.