Litografia wydana w 1932 roku przez Litografię Françoisa  de Villaina.