Miedzioryt Carla Hermanna Pfeiffera, według wzoru Heinricha Friedricha Fügera,  opublikowany w 1791 roku.