Litografia wydana po 1830 roku w Paryżu przez Françoisa le Villaina.