Litografia wydana około 1832 roku przez Françoisa Villaina.