Obraz olejny z 1910 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.