Legiony na froncie wschodnim nad Stochodem - Józef Piłsudski (drugi od lewej) po przeglądzie brygad. (1916 r.)