Pułkownik Bolesław Roja podczas odbierania meldunku -  fotografia sytuacyjna na koniu.