Pułkownik Bolesław Roja (konno) na inspekcji odcinka.