Grupa oficerów. Józef Piłsudski (w 1. rzędzie 3. z lewej) ze sztabem w okolicach Mołodeczna. Widoczny m.in.: podpułkownik Edward Rydz-Śmigły (w 1. rzędzie 5. z lewej).