Jadwiga Wajsówna w rzucie oszczepem.

Fotografia Kazimierza Osmańskiego.