Strona tytułowa książki wydanej w 1930 roku w Poznaniu przez Wydawnictwo Polskie R. Wegnera,