Portret opublikowany w książce Leona Bilińskiego "Wspomnienia i dokumenty. T.1., 1846-1914", wydanej w 1924 roku w Warszawie przez F. Hoesicka.