Fotografia ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich.