Fotografia opublikowana w 1932 roku w "Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme z lat 1919-1938", t. 9, s. 34, udostępniona przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.