Fotografia z albumu zatytułowanego "Legiony 1914-1916 : Portrety oficerów I brygady i działaczy politycznych".