Leon Orłowski, radca Ambasady RP w Wielkiej Brytanii. (1932 r.)