Leon Piniński "Shakespeare : wrażenia i szkice z twórczości poety." (strona tytułowa)