Leon Staniewicz - elektrotechnik, profesor Politechniki Warszawskiej. Fotografia portretowa.