Leon Wyczółkowski, artysta malarz (2. z prawej) podczas pobytu w majątku Z. Cichowicza pod Pleszewem. Widoczna także m.in. żona artysty Franciszka (na lewo od Wyczółkowskiego).

Fotografia wykonana w latach 1918-1925.