Fotografia opublikowana w 1913 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 12, s. 232.