Portret opublikowany w książce "Leopold Kronenberg : monografia zbiorowa",  wydanej w 1922 roku w Warszawie w  serii Wydawnictwa Wychowańców b. Szkoły Handlowej im. L. Kronenberga.