Fotografia opublikowana w 1933 roku w „Przewodniku Katolickim”, nr 6, s. 92.