Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou. (tablica między stronami  76 i 77). 

Na grafice stary doradca błaga, aby książę przyjął koronę za cenę jego oddalenia z dworu, ale władca odmawia, woląc zrezygnować z korony niż dopuścić się niewdzięczności wobec przyjaciela.