Obraz namalowany przed 1844 rokiem.

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (fot. Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).