Ilustracja z dzieła "Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Ioach. Bielskiego syna iego wydana [...]." wydrukowanego w 1597 roku w Krakowie przez Jakuba Siebeneychera (s. 47).