Dzieło wydane w Warszawie w roku 1883 przez M. Orgelbranda z ilustracjami  A.M. Andriollego.