Wydane w roku 1899 we Lwowie przez Księgarnię Polską.  Ilustracja przed stroną tytułową przedstawia Salomeę Becu, matkę poety.