Stona tytułowa drugiego wydania książki, opublikowanego w Warszawie w 1884 roku przez Gebethnera i Wolffa.